Entries by Katarzyna Tkacz | Local School

Polityka prywatności

1 WSTĘP  Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) określa kwestie związane z przetwarzaniem przez Local School Katarzyna Tkacz (zwana dalej „Local School”) Państwa danych osobowych oraz stosowaniem plików cookies przez stronę internetową localschool.pl.  Wszelkie słowa i wyrażenia użyte w Polityce i zaczynające się wielką literą będą miały znaczenie, jakie nadano im pod adresem https://localschool.pl/lub w Polityce. 2 ADMINISTRATOR DANYCH  Administratorem Państwa […]

It has got feathers!

Dear Students, as we’ve recently finished our Animals unit, have a look at this useful dictionary: animals dictionary sing a song: animals song play a game: zoo game and enjoy Your pieces of art:) (the last exhibition this school year!)